Bardzo mi miło, że moja oferta spotkała się z Państwa zainteresowaniem.

W mojej pracy kieruję się zasadą, że dobre zarządzanie to codzienna obecność zarządcy na nieruchomośći, ciągła aktywność, analiza poniesionych kosztów, poszukiwanie oszczędności, a nie jedynie zwołanie zebrania raz do roku.

Jeśli od zarządcy oczekujecie Państwo:

 1. Zastanowienia się nad każdą wydaną złotówką.
 2. Podniesienia standardu nieruchomości, poprzez sprawne wykonanie remontów lub termomodernizacji budynku oraz skorzystania      z premii termomodernizacyjnej lub remontowej.
 3. Rzeczywistego wpływu na cenę i wybór firm świadczących usługi.
 4. Klarownych rozliczeń bez niewyjaśnionych, ukrytych kosztów.

          to jesteście na właściwej stronie.


Współpracuję jedynie z wyselekcjonowanymi fimami:

 1. Wykonującymi usługi konserwacji bieżącej.
 2. Prowadzącymi pogotowie awaryjne (bez dodatkowych opłat za gotowość).
 3. Remontowo-budowlanymi.
 4. Sprzątającymi.
 5. Specjalistami prowadzącymi funkcję inspektora nadzoru (przy remontach).

W wynagrodzeniu za zarządzanie (negocjowane) oprócz obowiązków wynikających z Ustawy o własności lokali i innych dotyczących nieruchomości, proponuję także (na życzenie Wspólnoty) bogaty pakiet usług ponadstandardowych, które ułatwiają współpracę:

 1. Systematyczne przekazywanie raportów księgowych obrazujących sytuację finansową Wspólnoty.
 2. Cokwartalne spotkania z przedstawicielami Wspólnoty i innymi zainteresowanymi osobami, celem omówienia bieżącej sytuacji.
 3. System raportowania o stanie spraw prowadzonych na rzecz nieruchomości.


Jeśli chcą Państwo być traktowani wyjątkowo, cenicie rzetelność i uczciwość oraz pracę ludzi i relacje międzyludzkie, jeśli chcecie mieć częsty   i bezpośredni kontakt z zarządcą zachęcam do osobistego spotkania, na którym będę mogła przedstawić szczegóły i propozycje dla Państwa nieruchomości.

Przy zmianie zarządcy przygotowuję wszystkie niezbędne dokumenty, oraz prowadzę sprawę tak, aby proces ten był jak najmniej uciążliwy.